Month: November 2017

เที่ยวเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ความสวยงามของธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา สายน้ำลำธาร สถาปัตยกรรม วัดวาอาราม ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวกันอย่างมากมาย และสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำต่อไปนี้คือสถานที่เมื่อท่านมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ควรพลาด 1.พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ซึ่งสามารถมองเห็นจากตัวเมืองได้ชัดเจน ภายในยังได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่พญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี 2.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สถานที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดไปซะแล้ว ที่ดอยแห่งนี้เป็นสถานที่สวยงามมาก มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและมีดอกไม้ที่สวยงามตลอดทั้งปี สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีวิวสวยให้ได้ชมอย่างสวยงาม 3.เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี …